Var hittar jag vilken inkommande/utgående mailserver som ska användas?

Inloggad på din kontrollpanel hos oss, så kan du hitta den här informationen på två ställen:

1) Startsidan när du loggar in (Översikt):
Högst upp står det Snabbguide och ett domännamn. Här finner du några olika flikar, där du kan hitta all e-postinformation under fliken E-post.

2) E-post > E-postkonton
Om du markerar E-post och klickar på E-postkonton i menyn till höger, får du även här se informationen om vilka serveradresser du skall använda. Här kan du även lägga till nya e-postadresser, ändra lösenord samt lägga in alias och autosvar.