Lägga till e-postkonto i iPhone

 iOS e-postguide
Sätta upp e-postkontot

1. Börja med att klicka in dig på "Inställningar"

2. Klicka på "E-post, kontakter, kalendrar"


3. Klicka på "Lägg till konto"


4. Välj "Annat"


5. Klicka på "Lägg till e-postkonto"

6. Fyll i ditt namn, din e-postadress och lösenordet till e-postadressen

7. Välj om du vill ha IMAP eller POP.

Inkommande och utgående servrar:
Inkommande server för
POP3: pop01.space2u.com
IMAP: imap01.space2u.com

Utgående server: smtp01.space2u.com

Användarnamn för utgående e-post står som frivilligt men det kan ibland orsaka problem. Bäst är därför att ni där fyller i er e-postadress som användarnamn och sedan lösenord på lösenord.