Lägga till e-postkonto i Thunderbird

Denna guide visar dig hur du skapar ett e-postkonto i mailklienten Thunderbird för användning med Space2us e-postfunktion.
Starta programmet Thunderbird och klicka först på meny-knappen längst upp till höger. Välj sedan Nytt och därefter "Skapa ett nytt e-postkonto"

Välj därefter i rutan som dyker upp "Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress" enligt nedan. 

 

Börja därefter med att bocka för alternativet "Avancerade inställningar" längst ner till vänster i det nya fönster. Därefter kan du börja fylla i alla inställningar för er mailadress enligt nedan:

Det viktigaste här är att du anger imap01.space2u.com samt smtp01.space2u.com som värdnamn för inkommande respektive utgående e-post. Porten för inkommande e-post sätter du till 143 och porten för utgående 587. Under alternativet SSL sätter du STARTTLS. Som autentisering avslutar du med att välja "Lösenord". 

Viktigt är även att ange hela e-postadressen som användarnamn och inte bara det som kommer före @-tecknet i adressen.

Därefter så är det bara att klicka på "Klar" så är din adress tillagd. Tveka inte på att höra av dig om du stöter på några bekymmer med detta så hjälper vår support dig att få ordning på det.