Jag kan inte skicka e-post, vad är fel?

Kontrollera:

  • att du är ansluten till Internet, öppna din webbläsare och skriv in en webbadress
  • att mottagarens e-postadress är korrekt
  • att din egen e-postadress är rätt
  • att inte ett felaktigt brev ligger och blockerar i ut-korgen
  • att rätt utgående e-postserver används och att du valt att använda SMTP autentisering om du skickar via vår mailserver.

Information om vilken utgående server som ska användas finner du i kontrollpanelen under respektive e-postkonto.

OBS! din Internetleverantör kan ha spärrat port 25 för utgående mail. En del Internetoperatörer, t.ex. Telia och Bredbandsbolaget, har stängt port 25, vilket resulterar i att Space2us SMTP server inte alltid fungerar. Det finns enkelt sätt att lösa detta.

Lösning:
Vi har port 587 öppen som är ett alternativ till den så ofta blockerade port 25. Se till att ha autentisering påslaget! Användarnamn och lösenord är densamma som ingående server.

Använder du SSL-kryptering på din utgående server skall servern vara smtp01.space2u.com och porten 465.