Lägga till en MX pekare

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett MX-record direkt på domänen supportguider.se som ska peka mot mail.supportguider.se.

4. Klicka Spara för att lägga till ditt MX-record.