Installera Joomla

1. Logga in i kontrollpanelen.

2. Klicka på tabben "Domän och webbplats och välj sedan "ONECLICK INSTALLER".

Du presenteras nu med en ny vy. I denna vy kan du installera en ny applikation, hantera redan installerade applikationer och också ta säkerhetskopior på de applikationer du redan installerat:

För att installera en ny applikation, klicka på knappen "Installera ny applikation". Välj sedan den domän eller subdomän där du vill installera Joomla genom att klicka på den svarta rutan med de vita ränderna och klicka slutligen på "Installera" i rutan för Joomla. 

På förekommen anledning

Space2u har också möjligheten att installera utbyggnadsprogram, så kallade plugins. Space2u ger inte support på dessa plugins och det är också värt att notera att eventuella driftproblem från dessa plugins är ditt egna ansvar.

Exempel på driftproblem är att din blogg laddar väldigt långsamt på grund av alldeles för många plugins, eller att de plugins du lagt in är undermåligt utvecklade och därför inte fungerar bra i Space2us miljö.

Space2u hjälper dig självklart att så långt det går identifiera eventuella problem med din webbsajt men det är ytterst du själv som måste ta ansvar för att finna och åtgärda eventuella problem med din webbsajt.