Kan jag hantera databaser via SSH? (mysql)

SSH är väldigt bra på att både importera och exportera mysql databaser, med mysql kommandot så kan du göra både och:

Exportera en MySQL db till fil:

mysqldump -h [SERVER] -u [ANVÄNDARNAMN] -p [DATABAS] > dumpfil.sql

Detta kommando exporterar din databas och sparar den som "dumpfil.sql"

Importera en MySQL db från fil:

mysql -h [SERVER] -u [ANVÄNDARNAMN] -p [DATABAS] < dumpfil.sql

Detta kommando importerar din dumpfil till databasen, den kommer skriva över existerande tabeller med samma namn