Lägga till TXT pekare

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett TXT-record direkt på domänen supportguider.se som har värdet "1234567890ABCDEF". Alla TXT-värden måste vara omslutna av citationstecken (").

4. Klicka Spara för att lägga till ditt TXT-record.