Skapa ett e-postkonto i Apple Mail (Mac OS X)

Skapa nytt e-postkonto


1. Starta Mail.

2. Är det första gången du startar programmet möts du av den här rutan där du väljer "Lägg till ett annat e-postkonto..." och trycker på Fortsätt:

(om du redan har använd programmet mail och du inte möts av den här rutan kan du få fram den genom att trycka på menyvalet "Mail" och sedan på "Konton")

När du valt att lägga till ett "Annat" konto möts du av den här rutan:

Här ska du ange tre saker:

1. Till höger om rubriken "Fullständigt namn" anger du vad som skall stå som avsändare när du skickar e-post, exempelvis ditt för och efternamn.

2. Till höger om rubriken "E-postadress" anger du din e-postadress hos Space2u.

3. Till höger om rubriken "Lösenord" anger du lösenordet till ditt e-postkonto hos Space2u.

Klicka sedan på "Skapa". Följt av "Nästa" när du blir promptad att ställa in kontot manuellt.

1. Välj kontotyp. Som standard använder Mail kontotypen IMAP, vilket också är vad vi rekommenderar våra kunder här hos Space2u. Du kan även välja POP som kontotyp.

2. Till höger om rubriken "E-postserver" anger du servern där du hämtar din e-post. Där anger du imap01.space2u.com.

3. Om ditt lösenord inte är inmatat, gör det nu.

4. Klicka på "Nästa" nere i högra hörnet

Lägg till din utgående server

1. Till höger om rubriken "SMTP-server" skriver du in server för den utgående e-post. Där anger du smtp01.space2u.com.

2. Till höger om rubriken "Användarnamn" anger du din e-postadress. Detta är samma användarnamn som för att hämta e-post via IMAP eller POP3.

3. Till höger om rubriken "Lösenord" anger du samma lösenord som du har när du hämtar din e-post.

Notera att du måste fylla i användarnamn och lösenord, även om klienten påstår att det är frivilligt.

4. Klicka på "Skapa" nere i högra hörnet.

Ditt konto är nu konfigurerat och det är bara att börja hantera din e-post från klienten på din dator.