Vad är FTP?

FTP står för File Transfer Protocol och används för att föra över filer, exempelvis från sin dator upp till sitt utrymme på Space2u, eller vice versa.