Skapa en databas i MySQL

1. Logga in i kontrollpanelen

2. Välj tabben "Databaser" följt av "MySQL"

3. Här är vyn över de databaser du skapat. För att skapa en ny klickar du på "Lägg till databas":

4. Ett nytt fönster presenteras nu. Här får du ange namn på databasen och vad den ska ha för lösenord. Tänk på att välja ett komplext lösenord för se till att säkerheten för din information är hög. 

I fältet till höger om rubriken "Namn på databas" anger du namnet på databasen. Namnet blir sedan ditt kundnummer följt av ett bindestreck och sedan namnet du angav.

I fältet till höger om rubriken "Lösenord" anger du ditt önskade lösenord.

I fältet till höger om rubriken "Repetera lösenord" anger du samma lösenord igen.

När du är klar, klicka på "Lägg till" och vänta några sekunder medan din databas skapas.

5. När din databas väl är skapad kommer du tillbaka till vyn som listar alla era databaser. Här kan du nu redigera den på knappen "Ändra/visa" och administrera den via phpMyAdmin genom att klicka på "PHPMYADMIN".