SSH

Kan jag hantera databaser via SSH? (mysql)

SSH är väldigt bra på att både importera och exportera mysql databaser, med mysql kommandot så kan du göra både och: Exportera en MySQL db till fil: mysqldump -h [SERVER] -u [ANVÄNDARNAMN] -p [DATABAS] > dumpfil.sql Detta kommando exporterar din databas och sparar den som "dumpfil.sql" Importera en MySQL db från fil: mysql -h [SERVER] -u [ANVÄNDARNAMN] -p [DATABAS] < dumpfil.sql Detta kommando importerar din dumpfil till databasen, den kommer skriva över existerande tabel...

Kan jag få information om domäner via SSH? (whois) (dig) (host)

Det finns mycket information att hämta om domäner via SSH. Du kan köra kommandot Whois för att få reda på generell information om önskat domännamn, skriv bara whois följt av domännamnet du önskar information om. Med kommandot dig så kan du få reda på vilka namnservrar domännamnet svarar på, eller få reda på vilka mx pekare domännamnet har och liknande. Kommandot kan köras dig [domännamn], eller dig [pekare] [domännamn] Om du bara vill veta vad ett domännamn har för ip så kan du köra host [do...

Kan jag rensa upp mitt stökiga SSH-fönster? (clear)

Du kan rensa upp ditt fönster genom att skriva clear

Hur söker jag via SSH? (find)

Du kan söka med kommandot find och diverse växlar - -type följt av f eller d letar filer eller mappar - -name namn på fil/mapp. - du kan även använda * t.ex. find -type f -name hej* letar efter alla filer som börjar på "hej"

Kan jag få information om filer via SSH? (wc)

Med kommandot wc så kan du med hjälp av växlar få ut information om en fil. Växlarna du kan använda tillsammans med wc är - -c som visar hur många byte filen har i storlek - -m som visar hur många karaktärer filen består av - -l som visar hur många linjer filen har. - -w som visar hur många ord filen innehåller t.ex wc -w cv.txt visar hur många ord som finns i filen cv.txt

Hur redigerar jag filer via SSH? (nano) (vi)

Du kan redigera filer via SSH med hjälp av antingen nano eller vi, dessa textredigerare startar du antingen genom att bara skriva "nano" eller "vi", om du vill redigera en redan existerande fil med dessa filer så skriver du t.ex. nano index.html

Hur skapar jag filer via SSH? (touch)

För att skapa en fil via ssh så skriver du touch följt av filens namn. T.ex. touch index.php skapar en fil som heter index.php.

Hur bläddrar jag bland mappar via SSH? (cd)

Du kan bläddra mellan mappar med hjälp av kommandot cd (change directory). Skriv cd följt av mappen du vill in på. för att gå bakåt ett steg skriver du cd .. (två punkter) Om du vill tillbaka till början så räcker det med att du bara skriver cd.

Hur kopierar jag filer via SSH? (cp)

Du kan kopiera filer via ssh med hjälp av kommandot cp (copy) Du skriver CP filen/mappen du vill kopiera samt vart du vill kopiera den.

Hur flyttar jag filer via SSH? (mv)

För att flytta filer via SSH från en mapp till en annan så används kommandot mv (move) du skriver helt enkelt mv filen du vill flytta samt vart du vill flytta den.

Vad är SSH?

SSH står för Secure Shell och är ett sätt att logga in mot servern för att kunna arbeta direkt på servern via text-kommandon.

Hur ändrar man rättigheter via SSH? (chmod)

För att ändra rättigheter på filer och mappar via SSH så använder du chmod, du kan även använda växlar som t.ex -r för att göra samma ändringar på undermappar och filer. Kommandot funkar såhär: chmod rättighet fil/mapp. T.ex. "chmod 755 public_html/" sätter rättigheterna på mappen public_html till 755 "chmod 755 -R public_html" sätter rättigheterna på mappen public_html samt dess innehåll till 755 Som standard använder vi 755 på mappar och 644 på filer.

Finns det en lista på alla kommandon jag kan köra?

Här är en lista på alla kommandon du kan köra: ! esac locale tail ./ eval localedef tar : ex logout test [ exec ls then [[ exit lspgpot tic ]] export mkdir time alias false more times awk fc msql2mysql toe bash fg mv touch bashbug-64 fi my_print_defaults tput bg file mysql trap bind find mysql_config true break for mysql_find_rows tset builtin ftp mysql_tableinfo type bunzip2 ...